Dětská herna

Vítejte

Starší děti (cca 3-10 let) se zabaví ve dvou prostorách: menší je pro rukodělné a tvořivé aktivity i zábavu například u deskových her. Plánujeme pořádat tematické dny k různým příležitostem, jako je Den dětí, Den země, Den vody, Den bez plastů, ale i pravidelné dny pro podporu a sounáležitost lidí s různým zdravotním omezením.

Velká herna je pro pohybové aktivity. Na děti čeká dřevěný hrad s prolézačkami, schovávačkami, skluzavkou.

Vstup do kavárny, dětského koutku i herny vede přes šatnu, kde se můžete přezout.

Celý prostor bude sloužit společným aktivitám rodičů s dětmi, počítáme i s možností hlídání dětí, abychom tak dali dospělým možnost mít čas jen pro sebe a pro svoje aktivity, například v našich seminárních prostorách. Další plánovanou aktivitou jsou příměstské tábory a dětské oslavy narozenin.

Vstupné

děti od jednoho roku 108 Kč/den